Ϙϙваж эллин анбурлӧн шыпас. Шуанног — [k] ο, υ, ω водзын.

История вежны

Египет иероглиф Финикия Коф Латин Q Этруск К Кирилл Ҁ
V24
       

Видзӧдӧй тшӧтш вежны

Ϟ