Ττ (важ эл. ταῦ [ˈta͜ʊˌ], эл. ταυ [taf]) — эллин анбурлӧн дас ӧкмысӧд шыпас. Шуанног — [t]. Лыд пасйӧм — 300.

История

вежны
Египет иероглиф Финикия Тав Латин T Этруск Т Кирилл Т
Z9
       

Видзӧдӧй тшӧтш

вежны

ԏ

T

Т