Σσ, кыв помын ς (важ эл. σῖγμα [sí͜iɡma], эл. σίγμα [síɣma]) — эллин анбурлӧн дас кӧкъямысӧд шыпас. Шуанног — [s], [m] да [n] водзын — [z]. Лыд пасйӧм — 200. Мукӧддырйи Σσς пыдди гижӧны Ϲϲ.

История

вежны
Египет иероглиф Финикия Шин Латин S Этруск С Кирилл Ѕ, С
Aa32
        

Видзӧдӧй тшӧтш

вежны

Ʃ

Ϻ

ϛ