Κκ (эл. κάππα [ˈka.pːa]) — эллин анбурлӧн дасӧд шыпас. Шуанног — [k]. Лыд пасйӧм — 20. Мукӧддырйи математика формулаясын κ пыдди гижӧны ϰ.

История Править

Египет иероглиф Финикия Каф Латин K Этруск К Кирилл К
D46
       

Видзӧдӧй тшӧтш Править

ĸгренланд шыпас

Латин K

Кирилл К