Κκ (эл. κάππα [ˈka.pːa]) — эллин анбурлӧн дасӧд шыпас. Шуанног — [k]. Лыд пасйӧм — 20. Мукӧддырйи математика формулаясын κ пыдди гижӧны ϰ.

История

вежны
Египет иероглиф Финикия Каф Латин K Этруск К Кирилл К
D46
       

Видзӧдӧй тшӧтш

вежны

ĸгренланд шыпас

Латин K

Кирилл К