Οο (важ эл. οὖ [ou] либӧ ὂ μικρόν [ˌo mi.ˈkron], эл. όμικρον [ɔ.mi.kɾo̞n]) — эллин анбурлӧн дас витӧд шыпас. Шуанног — важӧн [o], ӧні [ɔ]. Лыд пасйӧм — 70.

История

вежны
Египет иероглиф Финикия Айин Латин O Этруск О Кирилл О
D4
       

Видзӧдӧй тшӧтш

вежны

Латин O

Кирилл О