Εε (эл. έψιλον [epsilon]) — эллин анбурлӧн витӧд шыпас. Шуанног — важӧн [e], [e:] либӧ [ɛː], ӧні [e]. Лыд пасйӧм — 5. Мукӧддырйи ε пыдди гижӧны ϵ.

История вежны

Египет иероглиф Финикия Хэ Латин E Этруск Э Кирилл Е, Є
A28
        


Видзӧдӧй тшӧтш вежны

Латин E

Кирилл Е

Латин Ɛ

Кирилл Ԑ