Φφ (важ эл. φῖ [ˈpʰiːˌ] либӧ φεῖ [ˈpʰeː], эл. φι [fi]) — эллин анбурлӧн кызь ӧтикӧд шыпас. Шуанног — важӧн [pʰ], ӧні [f]. Лыд пасйӧм — 500. Мукӧддырйи математика формулаясын φ пыдди гижӧны ϕ.

История вежны

Армен Пъюр Важ грузин Пари Кирилл Ф
       

Видзӧдӧй тшӧтш вежны

Ф