Λλ (важ эл. λάβδα [laːbdaː], эл. λάμδα [lamða]) — эллин анбурлӧн дас ӧтикӧд шыпас. Шуанног — [l]. Лыд пасйӧм — 30.

История вежны

Египет иероглиф Финикия Ламед Латин L Этруск Л Кирилл Л
S39
       

Видзӧдӧй тшӧтш вежны

Латин Ʌ

Кирилл Л