Χχ (важ эл. χῖ [ˈkʰiːˌ] либӧ χεῖ [ˈkʰeː], эл. χι [xi]) — эллин анбурлӧн кызь кыкӧд шыпас. Шуанног —важӧн [kʰ], ӧні [x] либӧ [ç]. Лыд пасйӧм — 600.

История вежны

Этруск Кс Латин X Кирилл Х
     

Видзӧдӧй тшӧтш вежны

Латин X

Кирилл Х