Ϸϸ (sho) — эллин анбурлӧн шыпас, бергаліс бактрия кывйын (бырӧм иран кыв ӧнія Шӧр Азияын, Афганистанын да Пакистанын). Шуанног — гашкӧ, [ʃ].

ϷΑΟΝΑΝΟϷΑΟ ΚΑΝΗϷΚΙ ΚΟϷΑΝΟ — Канъяслӧн кан Канишка Кушан

Видзӧдӧй тшӧтш вежны

Þ