Ϟϟваж эллин анбурлӧн шыпас. Бергалӧ сӧмын лыддьӧмын, лыд пасйӧм — 90.

История Править

Египет иероглиф Финикия Коф Латин Q Этруск К Кирилл Ҁ
V24
       

Видзӧдӧй тшӧтш Править

Ϙ