Δδ (δέλτα, важ эл. [délta], эл. [ðélta]) — эллин анбурлӧн нёльӧд шыпас. Шуанног — важӧн [d], ӧні [ð]. Лыд пасйӧм — 4.

История вежны

Египет иероглиф Финикия Далет Латин D Этруск Д Кирилл Д
O31
       

Видзӧдӧй тшӧтш вежны

Д