Θθ (важ эл. θῆτα [tʰɛ̂ːta], эл. θήτα [ˈθita]) — эллин анбурлӧн кӧкъямысӧд шыпас. Шуанног — важӧн [t̪ʰ], ӧні [θ]. Лыд пасйӧм — 9. Мукӧддырйи Θθ пыдди гижӧны ϴϑ.

История

вежны
Египет иероглиф Финикия Тет Иврит Тет Этруск TH Кирилл Ѳ
F35
       

Видзӧдӧй тшӧтш

вежны

Латин Ɵ

Кирилл Ѳ

Кирилл Ө