Ππ (важ эл. πῖ [ˈpîː] либӧ πεῖ [pé͜e], эл. πι [ˈpi]) — эллин анбурлӧн дас квайтӧд шыпас. Шуанног — [p]. Лыд пасйӧм — 80. Мукӧддырйи математика формулаясын π пыдди гижӧны ϖ.

История Править

Финикия Пе Латин P Этруск П Кирилл П
       

Видзӧдӧй тшӧтш Править

П